O autorze
Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej, ponadto pracuje w Komisji Budżetowej i
Komisji Petycji.

Najpierw woda potem ... marihuana ?

Europejska Inicjatywa Obywatelska to nowe narzędzie legislacyjne ustanowione przez Traktat Lizboński. Chcesz zmienić prawo wspólnotowe? Weź się za zbieranie podpisów. Pod "prawem do wody" podpisało sie ponad 1.6 mln obywateli, "legalizacja marihuany" wciąż zbiera podpisy.

Za nami pierwszy krok do sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO), obywatele wzięli się za tworzenie prawa - to się dzieje naprawdę.
17 lutego 2014 r. Komisja Środowiska wraz z Komisjami: Rynku Wewnętrznego, Petycji i Rozwoju zorganizowały w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne w sprawie pierwszej w historii Unii - Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej*.

Propozycje zgłaszane za pośrednictwem EIO mogą dotyczyć dziedzin, w których Komisja Europejska (KE) ma kompetencje, czyli np. rynku, środowiska naturalnego, rolnictwa czy transportu. Po zebraniu przez inicjatorów - miliona podpisów poparcia (w Internecie) KE musi zająć się problemem i przygotować odpowiedni projekt legislacyjny**.

“Prawo do wody” już się okazało traktatowe. Jego projekt przewiduje by :
- Unia i państwa członkowskie były zobligowane zapewnić dostęp do wody i urządzeń sanitarnych wszystkim swoim mieszkańcom,
- Na wodzie i zarządzaniu zasobami wodnymi - niezbędnymi dla naszej egzystencji - nie można będzie zarabiać.


EIO dotycząca wody i urządzeń sanitarnych postrzeganych, jako prawo człowieka została zarejestrowana jako jedna z pierwszych (od momentu udostepnienia tego narzędzia 1 kwietnia 2012 r.) i jak się ocenia ma duże szanse na sukces.
Pod inicjatywą podpisało się ponad 1.6 mln osób z 13 państw członkowskich. (Wymóg mówi o 1 mln podpisów z 7 krajów).

Pierwsza debata w sprawie EIO "o prawie do wody" miała za zadanie prezentację i założenia nowej legislacji oraz wymianę zdań pomiędzy pomysłodawcami, europosłami oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Kolejny krok - to projekt dokumentu, nad którym już pracuje KE.

O EIO wielokrotnie już pisałam m.in
http://lgeringer.natemat.pl/80997,depenalizacja-marihuany-w-zasiegu-reki
i widzę, że obywatele już się wzięli do roboty.

Aktywistów zbierających podpisy pod projektem EIO dotyczącym legalizacji marihuany można wesprzeć na :
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000023/public/index.do

Inne inicjatywy można śledzić na:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=pl

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego
Lidia Geringer de Oedenberg

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/subject-files.html?id=20140205CDT78762
http://www.right2water.eu/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/001eb38200/European-citizens%27-initiative.html

*Korzystanie z EIO nie jest specjalnie skomplikowane. Potrzebny jest grupa co najmniej 7 obywateli pochodzących z siedmiu różnych krajów UE, która musi zarejestrować swoją inicjatywę na specjalnej stronie internetowej KE. Od tego momentu Komisja przez dwa miesiące musi ocenić, czy propozycja spełnia obowiązujące wymagania, co oszczędzi obywatelom czasu i fatygi przy zbieraniu podpisów, jeśli pomysł wykracza poza kompetencje określone dla tego narzędzia. Należy pamiętać , że w ten sposób nie można zmieniać unijnych Traktatów, czy zmieniać praw leżących w wyłącznych kompetencjach parlamentów narodowych czyli np. dotyczącego eutanazji czy aborcji.

** Traktat Lizboński wprowadził nową formę udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki UE – Europejską Inicjatywę Obywatelską. Zgodnie z jego postanowieniami na wniosek Komisji Europejskiej – Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie, które określa zasady użycia tego nowego instrumentu oraz procedury z nim związane (rozporządzenie (UE) nr 211/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...